Монета 1/2 пенни 1791 г. Hull Half Penny Gulielmus Tertius Rex (Токен) Великобритания / Великобритания

Монета 1/2 пенни 1791 г. Hull Half Penny Gulielmus Tertius Rex (Токен) Великобритания / Великобритания

Страна: Великобритания

Регион: Великобритания

Монета: 1/2 пенни

Надпись: Hull Half Penny Gulielmus Tertius Rex (Токен)

Год випуска: 1791

Метал: Cu(Медь)

Цена: 835 RUR

Дата публикации: 2010-12-13