Монета 1 пенни 1948 г. Australia Penny Georgivs VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP. Австралия / Австралия

Монета 1 пенни 1948 г. Australia Penny Georgivs VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP. Австралия / Австралия

Страна: Австралия

Регион: Австралия

Монета: 1 пенни

Надпись: Australia Penny Georgivs VI D:G:BR:OMN:REX F:D:IND:IMP.

Год випуска: 1948

Метал:

Цена: 130 RUR

Дата публикации: 2010-10-19