Монета 1 талер 1826 г. Gal Lod IL REX AA 1826 HVN BOH LOMB ET VEN Franciscvs I D G Avstriae Imperator Австрия / Австрия

Монета 1 талер 1826 г. Gal Lod IL REX AA 1826 HVN BOH LOMB ET VEN Franciscvs I D G Avstriae Imperator Австрия / Австрия

Страна: Австрия

Регион: Австрия

Монета: 1 талер

Надпись: Gal Lod IL REX AA 1826 HVN BOH LOMB ET VEN Franciscvs I D G Avstriae Imperator

Год випуска: 1826

Метал: Ag(Серебро)

Цена: 9450 RUR

Дата публикации: 2010-10-19