Монета 5 лир 1870 г. Stato Pontificio 5 lire Pivs IX Pont Max A XXIV Ватикан / Ватикан

Монета 5 лир 1870 г. Stato Pontificio 5 lire Pivs IX Pont Max A XXIV Ватикан / Ватикан

Страна: Ватикан

Регион: Ватикан

Монета: 5 лир

Надпись: Stato Pontificio 5 lire Pivs IX Pont Max A XXIV

Год випуска: 1870

Метал: Ag(Серебро)

Цена: 6450 RUR

Дата публикации: 2011-04-05