Монета 7 крейцеров 1802 г. 7 S A GE HV B REK A A FRANC II D G R IMP Австрия / Австрия

Монета 7 крейцеров 1802 г. 7 S A GE HV B REK A A FRANC II D G R IMP Австрия / Австрия

Страна: Австрия

Регион: Австрия

Монета: 7 крейцеров

Надпись: 7 S A GE HV B REK A A FRANC II D G R IMP

Год випуска: 1802

Метал: Ag(Серебро)

Цена: 950 RUR

Дата публикации: 2010-10-19