Монета 12 марьенгрош 1675 г. ALTIS SIMI 1675 REMIGIO D:G:Rudolph Augustus DUX B:E:L: Германия / Саксония

Монета 12 марьенгрош 1675 г. ALTIS SIMI 1675 REMIGIO D:G:Rudolph Augustus DUX B:E:L: Германия / Саксония

Страна: Германия

Регион: Саксония

Монета: 12 марьенгрош

Надпись: ALTIS SIMI 1675 REMIGIO D:G:Rudolph Augustus DUX B:E:L:

Год випуска: 1675

Метал: Ag(Серебро)

Цена: 4365 RUR

Дата публикации: 2010-11-26