Монета 1 талер 1742 г. Matheresia D G REG HUN BO Patrona Hung 1742 S Maria Mater DEI (Мария Терезия) Венгрия / Венгрия

Монета 1 талер 1742 г. Matheresia D G REG HUN BO Patrona Hung 1742 S Maria Mater DEI (Мария Терезия) Венгрия / Венгрия

Страна: Венгрия

Регион: Венгрия

Монета: 1 талер

Надпись: Matheresia D G REG HUN BO Patrona Hung 1742 S Maria Mater DEI (Мария Терезия)

Год випуска: 1742

Метал: Ag(Серебро)

Цена: 11790 RUR

Дата публикации: 2010-12-10