Монета 5 денар 1995 г. Република Македониja Republic of Macedonia Македония / Македония

Страна: Македония / Македония

Монета: 5 денар 1995 г.

Цена: 60 RUR

Монета 1 денар 1995 г. Република Македониja Republc of Macedonia Леб За Сите Fiat Panis 1 Денар Denar FAO Македония / Македония

Страна: Македония / Македония

Монета: 1 денар 1995 г.

Цена: 40 RUR

Монета 2 денара 1995 г. Република Македониja Republc of Macedonia Леб За Сите Fiat Panis 2 Денар Denar FAO Македония / Македония

Страна: Македония / Македония

Монета: 2 денара 1995 г.

Цена: 50 RUR