Монета 25 крон 1941 г. 10 Ks Slovenska Republika (Кирилл и Мефодий) Словакия / Словакия

Страна: Словакия / Словакия

Монета: 25 крон 1941 г.

Цена: 350 RUR

Монета 10 крон 1944 г. Pribina 861 Knieza Slovenska 10 Ks Slovenska Republika Словакия / Словакия

Страна: Словакия / Словакия

Монета: 10 крон 1944 г.

Цена: 250 RUR

Монета 2 кроны 1993 г. 2 Sk Slovenska Republika Словакия / Словакия

Страна: Словакия / Словакия

Монета: 2 кроны 1993 г.

Цена: 40 RUR

Монета 5 евро 2004 г. Slovenska Republika Словакия / Словакия

Страна: Словакия / Словакия

Монета: 5 евро 2004 г.

Цена: 550 RUR

Монета 2 евро 2009 г. Slovensko 2 Euro Словакия / Словакия

Страна: Словакия / Словакия

Монета: 2 евро 2009 г.

Цена: 200 RUR