Монета 1 франк 1941 г. Bon Pour 1 Franc Tunisie Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 1 франк 1941 г.

Цена: 120 RUR

Монета 10 сантимов 1941 г. Tunisie 10 Centimes Protectorat Franciais Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 10 сантимов 1941 г.

Цена: 100 RUR

Монета 50 миллим 1960 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 50 миллим 1960 г.

Цена: 40 RUR

Монета 20 мильем 1983 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 20 мильем 1983 г.

Цена: 25 RUR

Монета 20 миллим 1993 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 20 миллим 1993 г.

Цена: 40 RUR

Монета 100 миллим 1993 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 100 миллим 1993 г.

Цена: 50 RUR

Монета 100 миллим 2005 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 100 миллим 2005 г.

Цена: 50 RUR

Монета 20 миллим 2007 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 20 миллим 2007 г.

Цена: 40 RUR

Монета 50 миллим 2007 г. Тунис / Тунис

Страна: Тунис / Тунис

Монета: 50 миллим 2007 г.

Цена: 50 RUR